Home » Late middeleeuwen

From Late middeleeuwen

De Renaissance

Een periode in Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen. In de 19e eeuw kwam de term in omloop als historisch periodebegrip. Er waren een aantal kunststromingen binnen deze periode:

 • Vroegrenaissance
 • Hoogrenaissance
 • Maniërisme
 • Noordelijke renaissance
 • Internationale gotiek
 • Classicisme
 • Secularisme
 • Monumentalisme
 • Humanisme
 • Idealisme
 • Perspectivisme
 • Illusionisme

Galerie Trace heeft onderzoek gedaan naar deze stromingen en vervolgens toelichting geformuleerd.

Vroegrenaissance

Uit het begin van de italiaanse renaissance is een kunsthistorische term die vooral wordt gebruikt met betrekking tot de schilderkunst. De Vroegrenaissance is georganiseerd in 1401 door het stadsbestuur van Florence.

Hoogrenaissance

Deze naam wordt gegeven aan de korte periode van ongeveer 1495 tot 1520 toen de renaissance op haar hoogtepunt was. De hoogrenaissance heeft prachtige kunstwerken meegemaakt zoals de Mona Lisa van Leonardo de Vinci en David van Michelangelo.

Maniërisme

De aanduiding die niet uit de tijd dateert. Zij vindt haar oorsprong in het begrip maniera uit de 16e-eeuwse literatuur. Advocaten kwamen uit de grond en de eerste versies van kantoren werden opgebouwd. Binnen deze periode kwam er ondernemingsrecht. Dus het ontstaan van advocatenkantoren ondernemingsrecht. De kunst kreeg een copyright.

De andere kunststromingen werden beïnvloed door meningen. Kunstenaars waren continu in gesprekken met advocaten. De ondernemingsrecht heeft een hoop heibel bezorgd binnen de kunstsector. Waneer een kantoor vol zat met kunstenaars die elke keer aan het klagen waren van wie welk kunstwerk nou was, kwamen de advocaten tot een conclusie, copyright.

Een handtekening op elke kunstwerk wat aantoont wie de schilder, beeldhouder of schrijver is. Mensen kunnen niet meer stijlen of technieken stelen. Ze moesten zelf aan de slag. Door de advocatenkantoren en de ondernemingsrecht kwam er rust is de tent. Er waren geen brandstapels gevuld met kunstenaars die onterecht ruzie gingen stoken. Er kwamen brandstapels met kunstdieven. Mensen die geld probeerde verdienen over iemand anders zijn of haar rug heen. De advocaten hebben hun steentje bijgedragen in deze periode.